Znaleziono 1 artykuł

A. Wędzki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przełom w rozwoju miast środkowoeuropejskich w pierwszej połowie XIII wieku : (w zwiazku z książką A. Wędzkiego, Początki reformy miejskiej w środkowej Europie do połowy XIII wieku (Słowiańszczyzna Zachodnia), Warszawa-Poznań 1974) Benedykt Zientara A. Wędzki (aut. dzieła rec.) s. 219-243