Znaleziono 8 artykułów

Rafał Węgrzyniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Obrazy narodowe w dramacie i teatrze", Dobrochna Ratajczak, red. nauk. Janusz Degler, Wrocław 1994 : [recenzja] Rafał Węgrzyniak Janusz Degler (aut. dzieła rec.) Dobrochna Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 161-166
"„Ja w śnie narodu przeklętym, uśpiony” : Stanisława Wyspiańskiego dramaty-sny", Mirosława Bukowska-Schielmann, Gdańsk 1994 : [recenzja] Rafał Węgrzyniak Mirosława Bukowska-Schielmann (aut. dzieła rec.) s. 168-173
"Stanisław Wyspiański : studium artysty : materiały z sesji naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim, 7-9 czerwca 1995", pod red. nauk. Ewy Miodońskiej-Brookes, indeks osobowy oprac. Justyna Zarzycka, Kraków 1996; "„Mam ten dar bowiem: patrzę inaczej” : szkice o twórczości Stanisława Wyspiańskiego", Ewa Miodońska-Brookes, Kraków 1997 : [recenzja] Rafał Węgrzyniak Ewa Miodońska-Brookes (aut. dzieła rec.) Justyna Zarzycka (aut. dzieła rec.) s. 209-215
"Świat historii Stanisława Wyspiańskiego", Stefan Wrzosek, Warszawa 1999 : [recenzja] Rafał Węgrzyniak Stefan Wrzosek (aut. dzieła rec.) s. 211-215
"Nieśpieszny przechodzień i paradoksy : rzecz o Jerzym Stempowskim", Andrzej Stanisław Kowalczyk, Wrocław 1997 : [recenzja] Rafał Węgrzyniak Andrzej Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 226-232
"malowany dramat : o związkach literatury z malarstwem w „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego", Maria Januszewicz, Zielona Góra 1994 : [recenzja] Rafał Węgrzyniak Maria Januszewicz (aut. dzieła rec.) s. 229-233
"«Otwieranie» „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego : uczestnictwo odbiorcy w 'życiu tekstu' - od epistemologii do antologii", Aniela Książek-Szczepanikowa, Szczecin 2003 : [recenzja] Rafał Węgrzyniak Aniela Książek-Szczepanikowa (aut. dzieła rec.) s. 257-260
"Wokół „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego", Rafał Węgrzyniak, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991 : [recenzja] Maria Prussak Rafał Węgrzyniak (aut. dzieła rec.) s. 259-264