Znaleziono 1 artykuł

Maria Władyczanka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Posiedzenia naukowe Działu Historii Nauk Społecznych Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Paweł Czartoryski Irena Stasiewicz-Jasiukowa Maria Władyczanka s. 709-713