Znaleziono 29 artykułów

Zdzisław Włodarczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dziesięć tomów „Rocznika Wieluńskiego” Zdzisław Włodarczyk s. 7-9
Sytuacja społeczno-polityczna na ziemi wieluńskiej w ostatnich latach I Rzeczypospolitej i pod panowaniem pruskim Zdzisław Włodarczyk s. 7-32
Społeczno-demograficzne okoliczności powstania parafii ewangelicko-augsburskiej w Wieluniu w początkach XIX w. Zdzisław Włodarczyk s. 25-46
Wieluńska szkoła pijarów w dobie tzw. Prus Południowych (1793-1806) Zdzisław Włodarczyk s. 29-38
Powstanie parafii ewangelicko-augsburskiej w Wieluniu 1818-1824 Zdzisław Włodarczyk s. 61-75
Ludność powiatu wieluńskiego w końcu XVIII wieku – spis pruski z 1796 r. Zdzisław Włodarczyk s. 71-80
Wieruszów pod panowaniem pruskim (1793–1806) Zdzisław Włodarczyk s. 73-98
Spór między parafią ewangelicko-augsburską w Wieluniu a właścicielami manufaktury sukienniczej w pierwszej połowie XIX w. Zdzisław Włodarczyk s. 77-88
Na przełomie wieków – Szadek pod panowaniem pruskim (1793–1806) Zdzisław Włodarczyk s. 81-100
Wielki pożar Wielunia 3 września 1795 roku Zdzisław Włodarczyk s. 99-105
Materiały do dziejów parafii ewangelicko-augsburskiej w Wieluniu Zdzisław Włodarczyk s. 117-125
Próby utworzenia parafii ewangelicko-augsburskiej w Częstochowie w początkach XIX w. Zdzisław Włodarczyk s. 137-143
Materiały do dziejów parafii ewangelicko-augsburskiej w Wieluniu (II) Zdzisław Włodarczyk s. 145-148
Raport Leopolda Göckingka o stanie Piotrkowa (1793 r.) Zdzisław Włodarczyk s. 145-152
Pastor Samuel Bogumił Sachs (1800–1849) Zdzisław Włodarczyk s. 147-155
Wspomnienie o Edwardzie Kretzschmarze – w 200. rocznicę urodzin Zdzisław Włodarczyk s. 167-169
"Wieluński słownik biograficzny, Tom 1", Zbigniew Szczerbik, Zdzisław Włodarczyk, Wieluń 2012 : [recenzja] Agnieszka Maria Kita Zbigniew Szczerbik (aut. dzieła rec.) Zdzisław Włodarczyk (aut. dzieła rec.) s. 173-176
Nadzór nad miastami w departamencie kamery kaliskiej Prus Południowych 1793-1806 : inspekcje podatkowe Zdzisław Włodarczyk s. 176-188
Próba likwidacji klasztoru oo. franciszkanów w Wieluniu w dobie tzw. Prus Południowych Zdzisław Włodarczyk s. 181-184
"Dziecko II", Ewa Lewik-Tsirigotis, Grażyna Pietruszewska-Kobiela, Zdzisław Włodarczyk (red.), Wieluń 2012, ss. 496 Beata Łukarska Ewa Lewik-Tsirigotis (aut. dzieła rec.) Grażyna Pietruszewska-Kobiela (aut. dzieła rec.) Zdzisław Włodarczyk (aut. dzieła rec.) s. 189-198
"Dziecko I", Ewa Lewik-Tsirigotis, Grażyna Pietruszewska-Kobiela, Zdzisław Włodarczyk (red.), Wieluń 2010 : [recenzja] Renata Bizior Ewa Lewik-Tsirigotis (aut. dzieła rec.) Grażyna Pietruszewska-Kobiela (aut. dzieła rec.) Zdzisław Włodarczyk (aut. dzieła rec.) s. 195-210
40. rocznica śmierci ks. Henryka Wendta Zdzisław Włodarczyk s. 205-207
Tomasz Luboiński (1959–2012) Zdzisław Włodarczyk s. 217-219
VIII Ogólnopolskie Seminarium „Papierowy pieniądz zastępczy na Śląsku”, Praszka 22 września 2012 r. Zdzisław Włodarczyk s. 221-223
Źródła do dziejów Wielunia i ziemi wieluńskiej w zasobie Tajnego Pruskiego Archiwum Państwowego w Berlinie – Dahlem Zdzisław Włodarczyk s. 228-231
Kempnerowie – przyczynek do dziejów pewnej rodziny : na marginesie książki Kępińscy Żydzi Zdzisław Włodarczyk s. 242-245
Piotrków na przełomie XVIII i XIX w. w świetle zestawień Oswalda Zdzisław Włodarczyk s. 329-339
Konferencja naukowa "400-lecie sióstr bernardynek na ziemi wieluńskiej", Wieluń, 9-10 V 2012 r. Zdzisław Włodarczyk s. 335-338
Sprawozdanie z kwerendy w Archiwum Państwowym w Poznaniu w dniach 26-30 XI 2012 r. Zdzisław Włodarczyk s. 557-560