Znaleziono 5 artykułów

Józef Włodarski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Olsztyn 1353–2003", red. Stanisław Achremczyk, Władysław Ogrodziński, Olsztyn 2003 : [recenzja] Józef Włodarski Stanisław Achremczyk (aut. dzieła rec.) Władysław Ogrodziński (aut. dzieła rec.) s. 297-304
Historiografia epoki nowożytnej na łamach "Komunikatów Mazursko-Warmińskich" w latach 1957-2006 Józef Włodarski s. 375-383
Sylwetka naukowa ks. prof. dr hab. Alojzego Szorca Józef Włodarski s. 391-396
"Miasta warmińskie w latach 1655-1663", Józef Włodarski, Olsztyn 1993 : [recenzja] Andrzej Kopiczko Józef Włodarski (aut. dzieła rec.) s. 471-472
Rola i znaczenie dokumentu "Super proprietate portus in Frauenburg" z 8 lutego 1446 roku dla rozwoju portu fromborskiego Sobiesław Szybkowski Józef Włodarski s. 519-525