Znaleziono 5 artykułów

Tomasz Wałek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Struktura porządku publicznego i bezpieczeństwa społeczności lokalnej Tomasz Wałek s. 190-202
System łączności jako ważny element zarządzania kryzysowego Tomasz Wałek s. 225-236
Lokalne programy prewencyjne w Polsce Tomasz Wałek s. 247-258
System bezpieczeństwa gminy na przykładzie Krynicy-Zdrój Tomasz Wałek s. 260-272
Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych i zgromadzeń jako zadania szczególne władz lokalnych Tomasz Wałek s. 297-304