Znaleziono 9 artykułów

Tomasz Ważny

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dendrochronologiczne datowanie średniowiecznego grodu warszawskiego Tomasz Ważny s. 117-125
Dendrochronologiczne datowanie średniowiecznego grodu warszawskiego Tomasz Ważny s. 117-125
Dendrochronologia : podstawy metodyczne i stan zastosowania badań w Polsce Marek Krąpiec Tomasz Ważny s. 193-214
Konferencja na temat anatomii drewna IAWA/IUFRO Hamburg '83 Tomasz Ważny s. 220-221
Instrumentalna metoda oznaczania skuteczności środków ochrony drewna przed pleśnieniem Krzysztof J. Krajewski Piotr Rudniewski Jerzy Ważny Tomasz Ważny s. 260-269
Dendrochronologia w ochronie zabytków Tomasz Ważny s. 303-305
Wolbórz, ogród rekreacyjny pałacu dawniej biskupiego, gm. loco, woj. łódzkie Tadeusz Poklewski-Koziełł Tomasz Ważny Emilia Wtorkiewicz-Marosik Maria Żemigała s. 313
Gatunki drewna stosowane w ikonach karpackich Anna Kosiorek Tomasz Ważny s. 315-320
Określenie wieku zabytków architektury z Pomorza Wschodniego przy zastosowaniu metody dendrochronologicznej Tomasz Ważny s. 354-359