Znaleziono 8 artykułów

Marian Wachowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pierwsi europejscy konstruktorzy siewnika maszynowego Taddeo Cavallina i Joseph Locatelli Marian Wachowski s. 23-30
James Cooke, jeden z wybitnych wynalazców siewnika Marian Wachowski s. 99-108
"Źródła ikonograficzne do historii rolnictwa polskiego", Bohdan Baranowski, Tadeusz Dziekoński, Julian Bartyś, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965 : [recenzja] Marian Wachowski Bohdan Baranowski (aut. dzieła rec.) Julian Bartyś (aut. dzieła rec.) Tadeusz Dziekoński (aut. dzieła rec.) s. 158-163
O rolnictwie w "Panu Tadeuszu" Marian Wachowski s. 242-259
Karol Kniaziewicz i postęp rolniczy Marian Wachowski s. 347-352
"Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej", seria B: "Historia Nauk Biologicznych i Medycznych", z. 8, Warszawa 1963 : [recenzja] Marian Wachowski s. 404-407
"Gospodarowanie na roli na ziemiach polskich w rozwoju dziejowym", Władysław Ochmański, Warszawa 1959 : [recenzja] Stanisław Brzozowski Marian Wachowski Władysław Ochmański (aut. dzieła rec.) s. 443-447
Polemika z rozprawą Tadeusza Nowickiego "Produkcja narzędzi i maszyn rolniczych w Królestwie Kongresowym (1815-1830)" Marian Wachowski s. 537-542