Znaleziono 25 artykułów

Przemysław Waingertner

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gmachy terytorialnych władz wojskowych szczebla okręgowego Wojska Polskiego w Łodzi Witold Jarno Przemysław Waingertner s. 33-57
"Kosmopolici", "obcy agenci", "zdrajcy" : ze stereotypu wolnomularstwa w II Rzeczypospolitej Przemysław Waingertner s. 97-110
Towarzystwo Straży Kresowej i Związek Rad Ludowych : postulaty badawcze Przemysław Waingertner s. 157-167
Bolszewizm i Związek Sowiecki w świetle opinii Stanisława Cata-Mackiewicza Przemysław Waingertner s. 185-194
"Radykalny piłsudczyk. Biografia Wojciecha Stpiczyńskiego", Jacek Pietrzak, Warszawa 2001 : [recenzja] Przemysław Waingertner Jacek Pietrzak (aut. dzieła rec.) s. 190-193
"Katastrofa Wielkiej Armii Napoleona w Rosji w 1812 roku", Rafał Kowalczyk, Łódź 2007 : [recenzja] Przemysław Waingertner Rafał Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 207-211
"Petlurowcy. Centrum. Państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na wychodźstwie (1919-1924)", Jan Jacek Bruski, Kraków 2000 : [recenzja] Przemysław Waingertner Jan Jacek Bruski (aut. dzieła rec.) s. 207-212
"Jerzy Giedroyć. Życie przed >>Kulturą<<”, Marek Żebrowski, Kraków 2012 : [recenzja] Przemysław Waingertner Marek Żebrowski (aut. dzieła rec.) s. 210-215
"Ruch narodowo-niepodległościowy w Galicji przed 1914 rokiem", Waldemar Potkański, Warszawa 2002 : [recenzja] Przemysław Waingertner Waldemar Potkański (aut. dzieła rec.) s. 230-232
Ogólnopolskie seminarium historyczne nt. "Państwo - wróg czy sprzymierzeniec. Prawa człowieka a specyfika regionalna i lokalna" Przemysław Waingertner s. 233-234
"«Naprawa» 1926-1939. Z dziejów obozu pomajowego", Przemysław Waingertner, Warszawa 1999 : [recenzja] Arkadiusz Adamczyk Przemysław Waingertner (aut. dzieła rec.) s. 233-237
Wojna Hitlera czy prywatna wojna brytyjskiego historyka? : o drogach i bezdrożach dziejopisarstwa Davida Irvinga Przemysław Waingertner David Irving (aut. dzieła rec.) s. 234-242
"Wolnyja muljary w biełaruskaj gistorii (kaniec XVIII - naczatak XX st.)", pod red. A. F. Smaljanczuka, Wilnia 2005 : [recenzja] Przemysław Waingertner Aljaksandr Fëdaravìč Smaljanczuk (aut. dzieła rec.) s. 245-247
"Bogusław Miedziński (1891-1972). Polityk i publicysta", Dorota Malczewska-Pawelec, Łódź 2002 : [recenzja] Przemysław Waingertner Dorota Malczewska-Pawelec (aut. dzieła rec.) s. 255-259
Sympozjum naukowe pt. "«Niepodległość» (1929-1939). Pismo, jego twórcy i środowisko" Przemysław Waingertner s. 259-260
"Bogusław Miedziński (1891-1972). Biografia polityczna", Arkadiusz Adamczyk, Toruń 2000 : [recenzja] Przemysław Waingertner Arkadiusz Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 270-274
"Krwawy biały baron", James Palmer, Poznań 2010 : [recenzja] Przemysław Waingertner James Palmer (aut. dzieła rec.) s. 273-278
Dyskusja panelowa nt. "Druga Rzeczpospolita – polityka, gospodarka, elity, stosunki narodowościowe" Przemysław Waingertner s. 279
"Rozmowy w 'Tyglu Kultury" – dyskusja nt. stanu wojennego Przemysław Waingertner s. 280-282
Spotkanie poświęcone pamięci generała Emila Fieldorfa "Nila" Przemysław Waingertner s. 283
">>Zrozumieć Rosję<<? : o rosyjskiej zagadce-tajemnicy", Marian Broda, Łódź 2011 : [recenzja] Przemysław Waingertner Marian Broda (aut. dzieła rec.) s. 289-294
Narodowa krucjata czy wojskowa rebelia? : na marginesie "Hiszpanii bohaterskiej" Jędrzeja Giertycha Przemysław Waingertner Jędrzej Giertych (aut. dzieła rec.) s. 294-301
Konferencja naukowa "Europa w XX wieku. Główne kierunki rozwoju (ekologia, gospodarka, kultura, polityka)" Przemysław Waingertner s. 299-302
""Łódzka KPN : od PRL do niepodległości". Łódź, 2012 : [recenzja] Przemysław Waingertner s. 299-303
Pamiętnik podporucznika Wojska Polskiego Kazimierza Szuberta Andrzej Kotecki Agnieszka Jędrzejowska (aut. dzieła rec.) przemysław Waingertner (aut. dzieła rec.) s. 346-349