Znaleziono 12 artykułów

Agata Walczak-Niewiadomska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mobilność bibliotekarza = zadowolenie czytelnika? Agata Walczak-Niewiadomska s. 14-25
Profesor Hanna Tadeusiewicz jako redaktor "Słownika pracowników książki polskiej" Magdalena Rzadkowolska Agata Walczak-Niewiadomska s. 21-26
"Kronika kościelna Kalisza" jako źródło badań nad dziejami miasta Agata Walczak-Niewiadomska s. 65-72
Spis prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych z zakresu nauki o książce, informacji naukowej i czasopiśmiennictwa wykonanych w Uniwersytecie Łódzkim w latach 2001-2005 Hanna Tadeusiewicz Agata Walczak-Niewiadomska s. 95-117
Alfabetyzacja rodzinna - geneza i możliwości zastosowania w bibliotece publicznej Agata Walczak-Niewiadomska s. 127-138
Brokerstwo informacyjne w Polsce - przegląd publikacji Grzegorz Czapnik Zbigniew Gruszka Agata Walczak-Niewiadomska s. 217-232
"Biblioteki i książki w życiu nastolatków", red. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska, Łódź 2015 : [recenzja] Agata Walczak-Niewiadomska Jacek Wojciechowski Mariola Antczak (aut. dzieła rec.) s. 243-246
"Książki w życiu najmłodszych", red. Mariola Antczak, Agata Walczak Niewiadomska, Łódź 2015 : [recenzja] Agata Walczak-Niewiadomska Jacek Wojciechowski Mariola Antczak (aut. dzieła rec.) s. 247-250
"W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży", red. Mariola Antczak, Agata Walczak Niewiadomska, Łódź 2015 : [recenzja] Agata Walczak-Niewiadomska Jacek Wojciechowski Mariola Antczak (aut. dzieła rec.) s. 251-254
Spis prac licencjackich, magisterskich i doktorskich z zakresu nauki o książce, informacji naukowej i czasopiśmiennictwa powstałych w Katedrze Biblotekoznawstwa UŁ w latach 2006-2010 Agata Walczak-Niewiadomska s. 375-410
"Kultura czytelnicza dzieci i młodzieży początku XXI wieku", red. M. Antczak, A. Brzuska-Kępa, A. Walczak-Niewiadomska, Łódź 2013 : [recenzja] Jowita Podwysocka-Modrzejewska Mariola Antczak (aut. dzieła rec.) Alina Brzuska-Kępa (aut. dzieła rec.) Agata Walczak-Niewiadomska (aut. dzieła rec.) s. 513-514
"Media a czytelnicy. Studia o komunikacji i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia", pod red. nauk. M. Antczak, A. Brzuski-Kępy, A. Walczak-Niewiadomskiej, Łódź 2013 : [recenzja] Adam Mazurkiewicz Mariola Antczak (aut. dzieła rec.) Alina Brzuska-Kępa (aut. dzieła rec.) Agata Walczak-Niewiadomska (aut. dzieła rec.) s. 514-515