Znaleziono 5 artykułów

Damian Walczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rolnik indywidualny - (mikro)przedsiębiorca czy rolnik? Analiza ekonomiczno-prawna Robert Musiałkiewicz Damian Walczak s. 154-164
Fundusze inwestycyjne krajowego sektora MŚP Bożena Kołosowska Dorota Krupa Damian Walczak s. 188-197
Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw na wsi w ramach PROW 2007-2013 Damian Walczak Agnieszka Żołądkiewicz s. 267-275
Zadłużenie gospodarstw domowych osób pracujących na własny rachunek Dorota Krupa Damian Walczak s. 356-365
Oszczędności gospodarstw domowych osób pracujących na własny rachunek Dorota Krupa Damian Walczak s. 439-448