Znaleziono 13 artykułów

Marian Walczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Marian Walczak s. 5-7
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wstęp Łukasz Prysiński Łukasz Sułkowski Marian Walczak s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Fundamentalne zmiany kulturowe w wynku medializacji wszystkich obszarów życia społeczno - gospodarczego i jednostkowego Marian Walczak s. 58-79
Tajne nauczanie w Wielkopolsce (1939-1945) Marian Walczak s. 77-176
Rozliczenia kosztów w specjalistycznym lecznictwie zamkniętym Marian Walczak s. 97-107
  Zacytuj
 • Udostępnij
Potrzeby dalszych zmian analizy finansowej w firmach polskich Marian Walczak s. 137-149
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Szkolnictwo polskie po drugiej wojnie światowej (1944-1956)", Stanisław Mauersberg, Marian Walczak, Warszawa, 2005 : [recenzja] Witold Chmielewski Stanisław Mauersberg (aut. dzieła rec.) Marian Walczak (aut. dzieła rec.) s. 174-178
"Oświata polska 1944-1956. Wybór źródeł. Część 1: "Lata 1944-1948", oprac. S. Mauersberg, M. Walczak, Warszawa 1999 : [recenzja] Stanisław Majewski Stanisław Mauersberg (aut. dzieła rec.) Marian Walczak (aut. dzieła rec.) s. 183-187
Parę uwag, nieco spóźnionych, o pewnej książce Walczak Walerian Piotrowski Marian Walczak (aut. dzieła rec.) s. 185-188
Budżetowanie w przedsiębiorstwie i jego uwarunkowania Marian Walczak s. 239-248
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej : księga strat osobowych", Marian Walczak, Warszawa 1995 : [recenzja] Stanisław Majewski Marian Walczak (aut. dzieła rec.) s. 245-248
"Oświata polska 1944-1956. Wybór źródeł. Cz. 1: Lata 1944-1948", [Wybór] Stanisław Mauersberg, Marian Walczak. Warszawa, 1999; "Cz. 2: Lata 1949-1956", [Wybór] Stanisław Mauersberg, Marian Walczak. Warszawa, 2000 : [recenzja] Witold Chmielewski Stanisław Mauersberg (aut. dzieła rec.) Marian Walczak (aut. dzieła rec.) s. 255-258
Czym powinna być analiza finansowa przedsiębiorstwa we współczesnych warunkach gospodarczych Marian Walczak s. 361-382
  Zacytuj
 • Udostępnij