Znaleziono 5 artykułów

Dariusz Waldziński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie relacji między naturą i kulturą w rozwoju Europy Bałtyckiej Dariusz Waldziński s. 95-114
Zewnętrzne i wewnętrzne determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw regionu warmińsko-mazurskiego Jacek Michalak Dariusz Waldziński Magdalena Wojarska s. 115-133
Obwód kaliningradzki jako płaszczyzna kształtowania współpracy kulturowo-cywilizacyjnej między zachodem i wschodem w Europie Bałtyckiej Dariusz Waldziński s. 181-206
Duch pracy ludzkiej Stefana Kardynała Wyszyńskiego Dariusz Waldziński s. 189-199
Etyczne aspekty pracy konsultanta w procesie pozyskiwania dotacji UE na przykładzie polityki regionalnej Aleksandra Klimczuk Dariusz Waldziński s. 273-282