Znaleziono 6 artykułów

Dariusz Walencik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Postępowanie regulacyjne przed Komisją Regulacyjną do spraw Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Dariusz Walencik s. 63-74
Canones huius Codicis (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Collegium Jana Pawła II, 18 XI 2003 r.) Dariusz Walencik s. 275-276
Regulacja stanu prawnego nieruchomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w trybie administracyjnym Dariusz Walencik s. 339-349
Troska biskupa diecezjalnego o utrzymanie duchowieństwa w ujęciu Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku Dariusz Walencik s. 367-379
Ogólnopolska konferencja naukowa „Sobór Watykański II – inspiracje i wpływ na Kodeks prawa kanonicznego z 1983 roku” (KUL, Collegium Jana Pawła II, 8 XII 2005 r.) Dariusz Walencik s. 500-503
Sympozjum Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej (Kazimierz Dolny, 26–28 X 2004 r.) Dariusz Walencik s. 515-519