Znaleziono 2 artykuły

Andrzej Walkosz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstrzymanie natychmiastowej wykonalności kary aresztu zasadniczego orzeczonej przez kolegium do spraw wykroczeń Andrzej Walkosz s. 37-53
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 sierpnia 1985 r. I PA 25 Andrzej Walkosz s. 123-128