Znaleziono 5 artykułów

Konrad Waloszczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zgromadzenie liturgiczne a misterium Kościoła w świetle współczesnej teologii Konrad Waloszczyk s. 15-44
"Wola życia. Myśl Pierrea Teilharda de Chardin", Konrad Waloszczyk, Warszawa [1986] : [recenzja] Czesław S. Bartnik Konrad Waloszczyk (aut. dzieła rec.) s. 180-182
Duchowość ekologiczna – wartości i ograniczenia Konrad Waloszczyk s. 212-229
Wiarogodność wiary dzisiaj Konrad Waloszczyk s. 233-236
W. Kaspera synteza chrystologii Konrad Waloszczyk s. 261-266