Znaleziono 3 artykuły

Piotr S. Wandycz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Pierwsza rzecz, która pociąga mnie jako historyka, to przekonanie, że nie wie się wszystkiego" : z Profesorem Piotrem S. Wandyczem rozmawiają Sławomir M. Nowinowski i Rafał Stobiecki Sławomir M. Nowinowski Rafał Stobiecki Piotr S. Wandycz s. 163-168
Historia Polski i Europy Środkowo-Wschodniej na amerykańskich uniwersytetach Piotr S. Wandycz s. 169-176
"'Cena wolności'. Historia Europy Środkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności, Piotr S. Wandycz, Kraków 2003 : [recenzja] Piotr S. Wandycz (aut. dzieła rec.) s. 175-177