Znaleziono 2 artykuły

Walentyn N. Wandyszew

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Karl Popper about Totalitarianism : Ideas and Practices Walentyn N. Wandyszew s. 25-40
Современная политическая риторика : игнорирование смыслов как стремление властвовать = Contemporary Political Rhetoric : Ignoring the Meanings as the Desire to Dominate = Współczesna retoryka polityczna : ignorowanie znaczenia jako pragnienie dominacji Walentyn N. Wandyszew s. 385-395