Znaleziono 9 artykułów

Andrzej Warfołomiejew

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane kwestie prawnopodatkowe Andrzej Warfołomiejew s. 11-14
Ordynacja podatkowa : wybrane kwestie i uwagi krytyczne Andrzej Warfołomiejew s. 15-19
Ustawa o zobowiązaniach podatkowych - podstawowe problemy Andrzej Warfołomiejew s. 46-52
Zastępstwo procesowe w kontekście ustawy o działalności gospodarczej, przepisów proceduralnych i innych Andrzej Warfołomiejew s. 47-51
W kwestii wymiaru i poboru opłaty skarbowej oraz podatku od spadków i darowizn Andrzej Warfołomiejew s. 48-58
Aplikacja: ewolucja czy rewolucja? Andrzej Warfołomiejew s. 60-63
Propozycje de lege ferenda w zakresie opodatkowania spadków i darowizn Andrzej Warfołomiejew s. 68-73
Zmiany w postępowaniu podatkowym według kodeksu postępowania administracyjnego Andrzej Warfołomiejew s. 75-83
Polemicznie - o przerwaniu biegu przedawnienia roszczeń o zachowek zarzutem nieważności testamentu Andrzej Warfołomiejew s. 80-83