Znaleziono 5 artykułów

Andrzej Wasilewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Opinia w sprawie zasadności propozycji "połączenia zawodów adwokata i radcy prawnego" i "połączenia samorządów obu grup zawodowych" oraz "utworzenia jednego zawodu adwokata" Andrzej Wasilewski s. 94-97
Antyponowoczesność Alaina Badiou Andrzej Wasilewski s. 97-117
"Dwie kultury", Andrzej Wasilewski, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Hanna Kirchner Andrzej Wasilewski (aut. dzieła rec.) s. 181
Prawna problematyka ochrony środowiska w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej : (kwestia granic związania państw członkowskich prawem WE) Andrzej Wasilewski s. 183-208
"Dzienniki", t. 1, 1882-1886, Stefan Żeromski, tekst edycji opracowali Wacław Borowy i Stanisław Adamczewski, przedmowa Andrzeja Wasilewskiego, przypisy Jerzego Kądzieli, Warszawa 1953, «Czytelnik», z prac Instytutu Badań Literackich, Zakład Historii Literatury Polskiej XX Wieku, pod kierownictwem Ewy Korzeniewskiej, s. 562, 2 nlb., 34 ilustracje : [recenzja] Mirosława Puchalska Stanisław Adamczewski (aut. dzieła rec.) Wacław Borowy (aut. dzieła rec.) Jerzy Kądziela (aut. dzieła rec.) Andrzej Wasilewski (aut. dzieła rec.) Stefan Żeromski (aut. dzieła rec.) s. 644-654