Znaleziono 23 artykuły

Jan Waszczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Utrata prawa wykonywania zawodu adwokackiego : (w świetle kodeksu karnego i prawa o ustroju adwokatury) Jan Waszczyński s. 3-12
System kar w projekcie kodeksu karnego z 1968 r. Jan Waszczyński s. 5-16
O zwiększenie uprawnień pokrzywdzonego w procesie karnym Jan Waszczyński s. 16-32
Ostatnie zmiany w prawie karnym Jan Waszczyński s. 21-35
O przygotowaniu obrony Jan Waszczyński s. 23-30
O recydywie w "Projekcie kodeksu karnego" Jan Waszczyński s. 25-28
Uwagi o strukturze celów i efektywności gospodarowania na podstawowych szczeblach gospodarki Jan Waszczyński s. 29-42
O tzw. kierunku rewizji w procesie karnym Jan Waszczyński s. 30-46
Z zagadnień warunkowego umorzenia postępowania karnego Marek Olszewski Jan Waszczyński s. 31-43
"Przestępstwa z afektu w polskim prawie karnym", Krystyna Daszkiewicz, Warszawa 1982 : [recenzja] Jan Waszczyński Krystyna Daszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 35-38
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu prawa karnego materialnego za rok 1975 : część ogólna Marian Cieślak Jan Waszczyński s. 39-55
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu prawa karnego materialnego za rok 1976 Marian Cieślak Jan Waszczyński s. 51-76
Istota i granice przeszukania według k.p.k. Halina Maliszewska Jan Waszczyński s. 51-66
O dowodzie z zeznań świadka w procesie karnym - praktycznie Jan Waszczyński s. 52-60
Zbrodnie przeciw ludzkowści : (narodziny i rozwój pojęcia) Jan Waszczyński s. 63-75
Jeszcze w sprawie zamiaru ewentualnego Jan Waszczyński s. 69-78
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 21 listopada 1990 r. V KZP 28 Jan Waszczyński s. 72-73
Kara śmierci we współczesnym świecie Jan Waszczyński s. 74-84
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Zdzisław Czeszejko Jan Waszczyński Roman Łyczywek s. 74-93
"Zabójstwo : studium kryminalistyczne i kryminologiczne", Brunon Hołyst, Warszawa 1970 : [recenzja] Jan Waszczyński Brunon Hołyst (aut. dzieła rec.) s. 85-87
Odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub aresztowanie Jan Waszczyński s. 103-111
Zacofanie i rozwój : aspekt regionalny Jan Waszczyński s. 119-142
"Kryminologia i polityka kryminalna", Denis Szabo, Warszawa 1987 : [recenzja] Jan Waszczyński Denis Szabo (aut. dzieła rec.) s. 121-124