Znaleziono 2 artykuły

Waldemar Wawer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
IACPL Międzynarodowe Sympozjum Prawa Sądowego Cywilnego : Unity of Civil Procedural Law and its National Divergencies (Jednolitość prawa sądowego cywilnego, jego odrębności krajowe) Robert Niczyporuk Monika Płoska Waldemar Wawer s. 146-149
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 marca 1992 r. III CZP 22 Robert Niczyporuk Waldemar Wawer s. 163-168