Znaleziono 12 artykułów

Maria Wawrykowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Für eure und unsere Freiheit. Studentenschaft und junge Intelligenz in Ost- und Mitteleuropa in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts", Maria Wawrykowa, Stuttgart 1985 : [recenzja] Jerzy Skowronek Maria Wawrykowa (aut. dzieła rec.) s. 133-137
„Austria-Polska. Z dziejów sąsiedztwa”, red. Walter Leitsch, Maria Wawrykowa, Warszawa-Wiedeń 1989 : [recenzja] Leszek Kuk Walter Leitsch (aut. dzieła rec.) Maria Wawrykowa (aut. dzieła rec.) s. 165-168
"Ruch studencki w Niemczech 1815-1825", Maria Wawrykowa, Warszawa 1969 : [recenzja] Jerzy Skowronek Maria Wawrykowa (aut. dzieła rec.) s. 165-170
"Ruch studencki w Niemczech 1815-1825", Maria Wawrykowa, Warszawa 1969 : [recenzja] Kalina Bartnicka Maria Wawrykowa (aut. dzieła rec.) s. 212-215
O sposobach ujmowania dziejów Niemiec nowożytnych : uwagi w związku z książką Marii Wawrykowej Stanisław Salmonowicz Maria Wawrykowa (aut. dzieła rec.) s. 215-225
Geneza powstania sabaudzkiego 1834 roku Maria Wawrykowa s. 233-248
Polskie związki studenckie na uniwersytetach niemieckich w latach 1817-1824 Maria Wawrykowa s. 314-345
Niemcy od rewolucji francuskiej po czasy Bismarcka Stanisław Salmonowicz Maria Wawrykowa (aut. dzieła rec.) s. 437-442
"Die ungarische Revolution von 1848/49 und die demokratische Bewegung in Deutschland", Karl Obermann, Budapest 1971 : [recenzja] Maria Wawrykowa Karl Obermann (aut. dzieła rec.) s. 555-558
Polacy a sprawa Nieczajewa : na marginesie wydawnictwa F. Romaniukowej, Radykalni polscy demokraci : wybór pism i dokumentów, 1863-1875, Warszawa 1960) Maria Wawrykowa s. 660-668
"Między pierwszą a drugą Rzeszą", Maria Wawrykowa, Warszawa 1972 : [recenzja] Adam Galos Maria Wawrykowa (aut. dzieła rec.) s. 760-762
"Dzieje Niemiec 1789-1871", Maria Wawrykowa, Warszawa 1980 : [recenzja] Adam Galos Maria Wawrykowa (aut. dzieła rec.) s. 761-767