Znaleziono 8 artykułów

Andrzej Wawrzeńczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problematyka badawcza i konserwatorska pomnika św. Trójcy w Bańskiej Szczawnicy Janusz Krause Sławomir Skibiński Michał Urbanowski Andrzej Wawrzeńczak s. 21-34
Współpraca polsko-wietnamska w zakresie ochrony dóbr kultury Andrzej Wawrzeńczak s. 109
Wpływ niektórych środków neutralizujących na własności papieru Piotr Rudniewski Andrzej Wawrzeńczak s. 181-189
Przyczynek do badań technologii budowlanej światyń wieżowych Czamów (Wietnam) Sławomir Skibiński Andrzej Wawrzeńczak s. 201-207
Zastosowanie cienkowarstwowej analizy chromatograficznej do identyfikacji spoiw malarskich Andrzej Wawrzeńczak s. 218-224
Przyczynek do badań nad historią konserwacji papieru Andrzej Wawrzeńczak s. 229-236
15 lat działalności Ośrodka Informacji PP PKZ Andrzej Wawrzeńczak s. 241-243
Papiery dokumentów rodzinnych Bohdana Marconiego Andrzej Wawrzeńczak s. 256-261