Znaleziono 6 artykułów

René Wellek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Upadek historii literatury René Wellek Grażyna Cendrowska (tłum.) s. 207-221
Amerykańska krytyka literacka w ostatnim dziesięcioleciu René Wellek Józef Japola (tłum.) s. 267-280
Kryzys literatury porównawczej René Wellek Zdzisław Łapiński (tłum.) s. 269-279
"Theory of Literature", René Wellek, Austin Warren, London 1956, Jonathan Cape, s. X, 403, 1 nlb. : [recenzja] Janina Frentzel Austin Warren (aut. dzieła rec.) René Wellek (aut. dzieła rec.) s. 283-289
Czy kres literaturoznawstwa? René Wellek Grażyna Cendrowska (tłum.) s. 319-330
"Upadek historii literatury", René Wellek, Tłum. G.Cendrowska, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1988) : [recenzja] Anna Kalewska René Wellek (aut. dzieła rec.) s. 380