Znaleziono 3 artykuły

Iwona Wendreńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Samowiedza jako przedmiot zainteresowań badawczych : problematyka oraz potrzeba dalszych badań Iwona Wendreńska s. 33-39
"Cele kształcenia w dydaktyce Drugiej Rzeczypospolitej", Violetta Rodek, Katowice, 2003 Iwona Wendreńska Violetta Rodek (aut. dzieła rec.) s. 204-206
Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli jako jedna z dróg wprowadzania zmian w szkolnictwie specjalnym : założenia a wyniki badań własnych Iwona Wendreńska s. 371-382