Znaleziono 1 artykuł

Aleksander Werc

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gosławice, pow. Konin Edward Krause Bolesława Pawlak Aleksander Werc s. 246-248