Znaleziono 3 artykuły

Iwona Werner

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Iwona Werner Ewa Więcek-Janka s. 5-7
    Zacytuj
  • Udostępnij
Praktyczny wymiar kompetencji społecznych w edukacji : dymensje roli wychowawcy Magdalena Piorunek Iwona Werner s. 11-23
    Zacytuj
  • Udostępnij
Poczucie koherencji a postrzeganie wybranych aspektów studiowania Małgorzata Piorunek Iwona Werner s. 105-123