Znaleziono 9 artykułów

Anna Werpachowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Andrzej Bazan Grażyna Burkowska Antoni Czyż Elżbieta Dąbrowska Marek Gumkowski Leszek Hensel Anna Kalinowska Maria Kalinowska Zbigniew Kloch Maria Koszycka Stanisław Kryński Marek Kulesza Krystyna Kłosińska Antoni Libera Dorota Mazurek Ewa Moniuszko Katarzyna Mroczek Ewa Odachowska-Zielińska Tadeusz Piersiak Jacek Popiel Krystyna Płachcińska Tomasz Stępień Alicja Szałagan Eligiusz Szymanis Teresa Szóstek Wojciech Tomasik Jan Tomkowski Janusz Urbaniak Anna Werpachowska Edmund Łągiewka s. 16-173
Sprawozdania z wyjazdów zagranicznych Kazimierz Bartoszyński Maria Dernałowicz Teresa Dobrzyńska Hanna Dziechcińska Ryszard Górski Janina Kamionka-Straszakowa Adam Józef Karpiński Maria Karpluk Hanna Kirchner Alina Kowalczykowa Roman Loth Teresa Michałowska Anna Nasiłowska Daria Nałęcz Franciszek Pepłowski Lucylla Pszczołowska Zofia Stefanowska Marek Tobera Anna Werpachowska Barbara Winkiel s. 37-61
Retoryka jako sposób myślenia o tekście Anna Werpachowska s. 119-130
Jakub Górski i Benedykt Herbst - dwie koncepcje w XVI-wiecznej teorii retorycznej Anna Werpachowska s. 179-192
"Kierunki w badaniach literackich od romantyzmu do połowy XX wieku", Stefania Skwarczyńska, Warszawa 1984 : [recenzja] Anna Werpachowska Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 269
"Problem interpunkcji w teoriach retorycznych Jakuba Górskiego i Benedykta Herbesta", Anna Werpachowska, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Anna Werpachowska (aut. dzieła rec.) s. 275
"Jakub Górski i Benedykt Herbest - dwie koncepcje w XVI-wiecznej teorii retorycznej", Anna Werpachowska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Anna Werpachowska (aut. dzieła rec.) s. 288
Problem interpunkcji w teoriach retorycznych Jakuba Górskiego i Benedykta Herbsta Anna Werpachowska s. 295-303
"Teoria retoryczna w Polsce i na Litwie w XVII wieku : próba rekonstrukcji schematu retorycznego", Eugenija Ulčinaitė, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984 : [recenzja] Anna Werpachowska Eugenija Ulčinaitė (aut. dzieła rec.) s. 368-372