Znaleziono 1 artykuł

Krystyna Weyssenhoff

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ substratu języka polskiego nałacinę używaną w Polsce średniowiecznej : na podstawie tomu 1 "Słownika łaciny średniowiecznej w Polsce" Krystyna Weyssenhoff s. 91-107