Znaleziono 2 artykuły

Bożena Wiórkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Walka o władzę w Rzeczypospolitej Polskiej po wygaśnięciu dynastii Jagiellonów (1572-1573)", Stefan Gruszecki, Warszawa 1969; "Próby reform ustrojowych w czasie pierwszego bezkrólewia (1572-1574)", Stanisław Płaza, Kraków 1969 : [recenzja] Bożena Wiórkiewicz Stefan Gruszecki (aut. dzieła rec.) Stanisław Płaza (aut. dzieła rec.) s. 130-132
"Szlachta a konkwistadorzy : opinia szlachecka wobec podboju Ameryki przez Hiszpanię", Janusz Tazbir, Warszawa 1969 : [recenzja] Bożena Wiórkiewicz Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 730-731