Znaleziono 7 artykułów

Tomasz Wiślicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Popular Religion in Sixteenth-Century England. Holding Their Peace", Christopher Marsch, Basingstoke 1998 : [recenzja] Tomasz Wiślicz Christopher Marsch (aut. dzieła rec.) s. 87-90
„Church and culture in seventeenth–century France”, Henry Phillips, Cambridge 1997 : [recenzja] Tomasz Wiślicz Henry Phillips (aut. dzieła rec.) s. 218-220
"Parafia Raciborowice od XVI do końca XVIII wieku. Studium o społeczności lokalnej", Mateusz Wyżga, Kraków 2011 : [recenzja] Tomasz Wiślicz Mateusz Wyżga (aut. dzieła rec.) s. 247-255
„Languages of witchcraft. Narrative, ideology and meaning in early modern culture”, ed. by Stuart Clark, Basingstoke 2001 : [recenzja] Tomasz Wiślicz Stuart Clark (aut. dzieła rec.) s. 247-253
„Fundacje i fundatorzy w średniowieczu i epoce nowożytnej”, pod red. naukową Edwarda Opalińskiego i Tomasza Wiślicza, Warszawa 2000 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Edward Opaliński (aut. dzieła rec.) Tomasz Wiślicz (aut. dzieła rec.) s. 372
Gest obraźliwy na wsi polskiej w XVII i XVIII wieku Tomasz Wiślicz s. 417-425, 593
"Doświadczane, opisywane, symboliczne. Ciało w dyskursach kulturowych", pod red. Katarzyny Łeńskiej–Bąk i Magdaleny Sztandary, Opole 2008 : [recenzja] Tomasz Wiślicz Magdalena Sztandar (aut. dzieła rec.) Katarzyna Łeńskiej–Bąk (aut. dzieła rec.) s. 621-626