Znaleziono 6 artykułów

Elżbieta Wiśniewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Chodorówka, pow. Brzozów. Stanowisko 1 Barbara Bugajska Elżbieta Wiśniewska s. 56-57
Realizacja potrzeby kontaktu dziecka niepełnosprawnego z dzieckiem zdrowym w warunkach szkoły integracyjnej Elżbieta Wiśniewska s. 155-167
Taniec integracyjny jako forma aktywności wpływająca pozytywnie na samopoczucie dzieci niepełnosprawnych ruchowo Elżbieta Wiśniewska s. 281-296
"Wasyl Stefanyk wobec Młodej Polski", Elżbieta Wiśniewska, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Elżbieta Wiśniewska (aut. dzieła rec.) s. 288
Z niepublikowanej korespondencji Erazma Piltza do Iwana Franki Elżbieta Wiśniewska s. 345-359
"Wasyl Stefanyk wobec Młodej Polski", Elżbieta Wiśniewska, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Elżbieta Wiśniewska (aut. dzieła rec.) s. 353