Znaleziono 171 artykułów

Andrzej Wiśniewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Lisięcice, st. "Z" Żwirownia, gm. Głubczyce, woj. opolskie, AZP 98-36 Zbigniew Bagniewski Andrzej Wiśniewski s. 6-7
Henryków, st. 15, gm. Ziębice, woj. wałbrzyskie, AZP 90-28 Tomasz Płonka Andrzej Wiśniewski s. 6
Głogówek, st. 32, gm. loco, woj. opolskie, AZP 96-36 Tomasz Płonka Andrzej Wiśniewski s. 23-24
Przeniesienie sporu należącego do właściwości komisji rozjemczej na drogę sądową Andrzej Wiśniewski s. 27-38
Przegląd wydawnictw prawniczych Andrzej Wiśniewski s. 37-42
Przegląd wydawnictw prawniczych Andrzej Wiśniewski s. 43-49
"Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Teksty, wzory i formularze", E. Iserzon, J. Starościak, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Emanuel Iserzon (aut. dzieła rec.) Jerzy Starościak (aut. dzieła rec.) s. 46
"Czynności sądowe w sprawach karnych. Wzory i komentarze", Z. Adaszewski, W. Celiński, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Zygmunt Adaszewski (aut. dzieła rec.) Wiesław Celiński (aut. dzieła rec.) s. 46-47
Przegląd wydawnictw prawniczych Andrzej Wiśniewski s. 47-51
"Najem, mieszkań w świetle publicznej gospodarki lokalami", Z. Radwański, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Zbigniew Radwański (aut. dzieła rec.) s. 47-48
"Prawo spółdzielcze. Zbiór tekstów", Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 49
Przegląd wydawnictw prawniczych Andrzej Wiśniewski s. 55-57
Przegląd wydawnictw prawniczych Andrzej Wiśniewski s. 57-61
Przegląd wydawnictw prawniczych Andrzej Wiśniewski s. 57-62
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Zarys prawa rzeczowego", J. Wasilkowski, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Jan Wsilkowski (aut. dzieła rec.) s. 58
"Nowy kodeks karny. Z rozważań nad projektem", I. Andrejew, Warszawa 1963 : [receznja] Andrzej Wiśniewski Igor Andejew (aut. dzieła rec.) s. 58
"Niedobory (manka) w handlu uspołecznionym. Teksty orzecznictwa oraz literatura", 3. Grzeszyk, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Józef Grzeszyk (aut. dzieła rec.) s. 59
"Reguły wyłączania wielości ocen w prawie karnym", W. Wolter, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Władysław Wolter (aut. dzieła rec.) s. 59-60
"Prawo cywilne. Zarys części ogólnej", A. Wolter, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Aleksander Wolter (aut. dzieła rec.) s. 59
"Skorowidz orzeczeń Izby Karnej Sądu Najwyższego opublikowanych w zbiorze urzędowym w latach 1959-1962", oprac. Maria Dembicka, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Maria Dembicka (aut. dzieła rec.) s. 59
"Konflikty w czasie norm cywilnoprawnych", M. Sośniak, Kraków 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Mieczysław Sośniak (aut. dzieła rec.) s. 59-60
Przegląd wydawnictw prawniczych Andrzej Wiśniewski s. 60-64
"O funkcjach państwa", M. Maneli, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Mieczysław Maneli (aut. dzieła rec.) s. 60
"Wywłaszczenie jako instrument gospodarski planowej rad narodowych", K. Sobczak, Toruń 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Karol Sobczak (aut. dzieła rec.) s. 60-61
"Akty oskarżenia i rewizje oskarżyciela publicznego. Zasady sporządzania i wzory", H. Furmankiewicz, S. Markowski, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Henryk Furmankiewicz (aut. dzieła rec.) Stefan Markowski (aut. dzieła rec.) s. 61
"Organizacje międzynarodowe", W. Morawiecki, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Wojciech Morawiecki (aut. dzieła rec.) s. 61-62
"Rozwój demokracji w państwie radzieckim. Wybrane zagadnienia", W. Sokolewicz, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Wojciech Sokolewicz (aut. dzieła rec.) s. 61
"Spór o parlament w konstytuantach Francji i Włoch po drugiej wojnie światowej", J. Zakrzewska, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Janina Zakrzewska (aut. dzieła rec.) s. 62-63
"Prawo pracy. Przepisy, orzecznictwo i wyjaśnienia", oprac. J. Zieliński, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Józef Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 62-63
"Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Komentarz", W. Masewicz, S. Dzwonkowski, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Stanisław Dzwonkowski (aut. dzieła rec.) Walery Masewicz (aut. dzieła rec.) s. 62-63
"Postępowanie karne. Zarys części szczególnej", S. Kalinowski, Warszawa 1964 : [receznja] Andrzej Wiśniewski Stefan Kalinowski (aut. dzieła rec.) s. 63-64
"Informator Prawniczy 1962", Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 63
"Zbieg norm w polskim prawie cywilnym", A. Ohanowicz, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Alfred Ohanwicz (aut. dzieła rec.) s. 63-64
"Zarys prawa spadkowego", J. Gwiazdomorski, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Jan Gwiazdomorski (aut. dzieła rec.) s. 63-64
"Ustawowe prawo odstąpienia od umowy wzajemnej", A. Klein, Wrocław 1964 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Alfred Klein (aut. dzieła rec.) s. 64
"Skorowidz orzeczeń Izby Cywilnej Sądu Najwyższego opublikowanych w zbiorze urzędowym w latach 1959-1962", oprac. Kazimierz Piasecki, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Kazimierz Piasecki (aut. dzieła rec.) s. 64-65
"Zdolność państwowych osób prawnych w zakresie prawa cywilnego", J. Kosik, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Jan Kosik (aut. dzieła rec.) s. 64-65
"Prawo cywilne i kodeks rodzinny", Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 64
"Pojęcia materialne w prawie cywilnym. Studium z zakresu metodologii nauki prawa cywilnego. Rozważania ogólne", S. Ritterman, Kraków 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Stefan Ritterman (aut. dzieła rec.) s. 64-65
"Prawo wodne oraz przepisy wykonawcze i związkowe", oprac. Witold Wołłejko, Warszawa 1964 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Witold Wołłejko (aut. dzieła rec.) s. 65
"Administracja Gospodarki Terenowej", Z. Rybicki, W. Kowalec, Warszawa 1964 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Wincenty Kowalec (aut. dzieła rec.) Zygmunt Rybicki (aut. dzieła rec.) s. 65
"Kontrola konstytucyjności ustaw (we współczesnym państwie burżuazyjnym)", J. Zakrzewska, Warszawa 1964 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Janina Zakrzewska (aut. dzieła rec.) s. 65-66
Z orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych Andrzej Wiśniewski s. 65-66
"Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce", T. XIV, 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 65-66
"Ustalenie ojcostwa małżeńskiego w polskim prawie rodzinnym, w polskim prawie międzynarodowym prywatnym i procesowym", B. Walaszek, Kraków 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Bronisław Walaszek (aut. dzieła rec.) s. 65
"Problemy kolizyjne prawa spadkowego", J. Balicki, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Jan Balicki (aut. dzieła rec.) s. 65-66
Przegląd wydawnictw prawniczych Andrzej Wiśniewski s. 66-69
"Kurs logiki dla prawników", T. Kotarbiński, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Tadeusz Kotarbiński (aut. dzieła rec.) s. 66
"Podatek obrotowy i podatek dochodowy. Dodatek II", J. Białobrzeski, W. Donner, K. Więckowski, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Janusz Białobrzeski (aut. dzieła rec.) Marian Donner (aut. dzieła rec.) Kazimierz Więckowski (aut. dzieła rec.) s. 66
"Wypadki drogowe w świetle prawa karnego", T. Cyprian, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Tadeusz Cyprian (aut. dzieła rec.) s. 66
"Areszt tymczasowy oraz inne środki zapobiegające uchylaniu się od sądu", A. Murzynowski, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Andrzej Murzynowski (aut. dzieła rec.) s. 66-67
"Tabele potrąceń podatku od wynagrodzeń oraz podstawowe zasady obliczania", J. Białobrzeski, M. Wiśniewski, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Janusz Białobrzeski (aut. dzieła rec.) Marian Wiśniewski (aut. dzieła rec.) s. 66
"Zaopatrzenia emerytalne. Poradnik szczegółowy", pod red. K. Niementowskiego, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Konstanty Niementowski (aut. dzieła rec.) s. 67-68
Przegląd wydawnictw prawniczych Andrzej Wiśniewski s. 67-70
"Przestępstwa przeciwko życiu", S. Pławski, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Stanisław Pławski (aut. dzieła rec.) s. 67
"Kodeks karny i prawo o wykroczeniach", Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 67-68
"Przebieg procesu karnego", S. Kalinowski, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Stefan Kalinowski (aut. dzieła rec.) s. 67-69
"Projekt kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz przepisów wprowadzających kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komisja Kodyfikacyjna przy Ministrze Sprawiedliwości", Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 68-69
"Rozliczenia pieniężne jednostek gospodarki uspołecznionej", M. Gersdorff, T. Michałowski, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Mirosław Gersdorf (aut. dzieła rec.) Tadeusz Michałowski (aut. dzieła rec.) s. 68-69
"Regulamin czynności sądów wojewódzkich i powiatowych w sprawach cywilnych i karnych oraz instrukcja sądowa", Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 69
"Ustawodawstwo Polski Ludowej", T. II-V, "Zbiór przepisów prawnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw w latach 1948-1954", oprac. W. Borowski et al., Warszawa 1960 (dodr. 1962) : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Witold Borowski (aut. dzieła rec.) s. 69-70
Przegląd wydawnictw prawniczych Andrzej Wiśniewski s. 69-72
"Zakres i formy postępowania przygotowawczego", Leon Schaff, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Leon Schaff (aut. dzieła rec.) s. 69-71
"Skorowidz przepisów prawnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, w latach 1918-1939 i 1944-1960", Z. Keck, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Zdzisław Keck (aut. dzieła rec.) s. 69-70
"Polska bibliografia prawnicza 1944-1959", Zeszyt 1, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 70
"Prawo o państwowym arbitrażu gospodarczym", oprac. Cz. Pawłowski, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Czesław Pawłowski (aut. dzieła rec.) s. 70-71
"Proces adhezyjny na tle prawa polskiego", W. Daszkiewicz, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Wiesław Daszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 70-72
"Projekt kodeksu karnego", Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 70-71
"Zabójstwo pod wpływem silnego wzruszenia", A. Gubiński, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Arnold Gubiński (aut. dzieła rec.) s. 71-72
"Wypowiedź normatywna oraz jej struktura formalna", S. Grzybowski, Kraków 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Stefan Grzybowski (aut. dzieła rec.) s. 71-72
"Tabele potrąceń podatku od wynagrodzeń oraz podstawowe zasady obliczania", J. Białobrzeski i M. Wiśniewski, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Janusz Białobrzeski (aut. dzieła rec.) Marian Wiśniewski (aut. dzieła rec.) s. 71-72
"Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu", W. Dawidowicz, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Wacław Dawidowicz (aut. dzieła rec.) s. 71-72
"Odpowiedzialność cywilna za niedobory (manka)", S. Garlicki, M. Piekarski, A. Stelmachowski, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Stanisław Garlicki (aut. dzieła rec.) Mieczysław Piekarski (aut. dzieła rec.) Andrzej Stelmachowski (aut. dzieła rec.) s. 72
"Problemy metodologiczne nauki prawa", K. Opałek, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Kazimierz Opałek (aut. dzieła rec.) s. 72-73
"Działy spadkowe", R. Moszyński, J. Policzkiewicz, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Remigiusz Moszyński (aut. dzieła rec.) Jan Policzkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 72-73
"Problemy radzieckiego prawa karnego. Wybór z literatury radzieckiej", Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 72
"Problemy radzieckiego prawa administracyjnego. Wybór z literatury radzieckiej", Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 72-73
"Postępowanie niesporne", J. Policzkiewicz, W. Siedlecki, E. Wengerek, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Jan Policzkiewicz (aut. dzieła rec.) Władysław Siedlecki (aut. dzieła rec.) Edmund Wengerek (aut. dzieła rec.) s. 72-73
"Plan zagospodarowania przestrzennego. Studium z zakresu nauki administracji i prawa administracyjnego", W. Brzeziński, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Wacław Brzeziński (aut. dzieła rec.) s. 72-73
"Koszty sądowe, koszty w postępowaniu arbitrażowym oraz przed sądami ubezpieczeń społecznych. Tabele wpisów sądowych i wynagrodzenia adwokatów", Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 72-74
"Podstawy odwołania arbitrażowego", W. Kufel, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Władysław Kufel (aut. dzieła rec.) s. 72-73
"Zarys prawa zobowiązań. Część ogólna", W. Czachórski, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Witold Czachórski (aut. dzieła rec.) s. 73-74
"Prawo wekslowe i czekowe. Przepisy szczególne", Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 73
"Zaopatrzenie emerytalne. Przepisy wykonawcze", oprac. T. Wasylecki, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Tadeusz Wasylecki (aut. dzieła rec.) s. 73
"Prawo o notariacie oraz przepisy wykonawcze i związkowe", oprac. Z. Krauze i T. Szawłowski, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Zbigniew Krauze (aut. dzieła rec.) Tadeusz Szawłowski (aut. dzieła rec.) s. 73-74
"Błąd jako wada oświadczenia woli (Od błędu w pobudce do błędu usprawiedliwionego)", A. Kozaczka, Kraków 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski A. Kozaczka (aut. dzieła rec.) s. 73
"Prawo lokalowe. Przepisy o budownictwie mieszkaniowym. Zbiór tekstów", oprac. S. Jabłoński, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Stanisław Jabłoński (aut. dzieła rec.) s. 73-74
"Prawo na codzień. Encyklopedia podręczna", Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 73-74
"Zbrodniarze hitlerowscy przed Najwyższym Trybunałem Narodowym", J. Gumkowski, T. Kułakowski, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Janusz Gumkowski (aut. dzieła rec.) Tadeusz Kułakowski (aut. dzieła rec.) s. 73-75
"Rozwód. Komentarz, orzecznictwo, przepisy związkowe", Z. Krzemiński, W. Żywicki, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Zdzisław Krzemiński (aut. dzieła rec.) Władysław Żywicki (aut. dzieła rec.) s. 73-74
"Stowarzyszenia w państwie socjalistycznym", J. Wiącek, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Janina Wiącek (aut. dzieła rec.) s. 73
"Użytkowanie gruntów państwowych", S. Szer, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Seweryn Szer (aut. dzieła rec.) s. 74-75
"Ustawa o Sądzie Najwyższym i regulamin Sądu Najwyższego. Teksty ustaw", Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 74
"Ustawa o spółdzielniach i ich związkach oraz rozporządzenie wykonawcze. Komentarz", M. Gersdorf, J. Ignatowicz, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Mirosław Gersdorf (aut. dzieła rec.) Jerzy Ignatowicz (aut. dzieła rec.) s. 74-75
"Przepisy dotyczące paszportów na wyjazd za granicę", Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 74
"Odpowiedzialność Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy", J. Winiarz, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Jan Winiarz (aut. dzieła rec.) s. 74
"Powszechna historia państwa i prawa", T.1, "Starożytność", K. Koranyi, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Karol Koranyi (aut. dzieła rec.) s. 74
"Fall Weiss. Z genezy hitlerowskiej agresji przeciw Polsce", B. Czarnecki, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Bogdan Czarnecki (aut. dzieła rec.) s. 74-75
"Prawo lokalowe. Komentarz", M. Buszyński, W. Graboń, M. Pakier, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Marian Buszyński (aut. dzieła rec.) Władysław Graboń (aut. dzieła rec.) Maurycy Pakier (aut. dzieła rec.) s. 74
"Prawo cywilne i Kodeks rodzinny. Zbiór przepisów", Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 74-75
"Ustalenie wysokości odszkodowania", J. Winiarz, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Jan Winiarz (aut. dzieła rec.) s. 74
"Ustawodawstwo dewizowe", Z. Bidziński, K. Sosnowski, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Zbigniew Bidziński (aut. dzieła rec.) Konrad Sosnowski (aut. dzieła rec.) s. 74-76
"Zjazd Prawników okręgu łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim dla uczczenia Tysiąclecia Państwa Polskiego - 8.X.1961", Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 74
"Sądowa kontrola administracji w Anglii", L. Bar, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Ludwik Bar (aut. dzieła rec.) s. 74
Przegląd wydawnictw prawniczych Andrzej Wiśniewski s. 74-78
"Rozgraniczenie nieruchomości", R. Czarnecki, [warszawa] 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Ryszard Czarnecki (aut. dzieła rec.) s. 75-76
"Zobowiązania podatkowe. Teksty i objaśnienia", W. Kubiak, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Władysław Kubiak (aut. dzieła rec.) s. 75-76
"Zarys powszechnej historii państwa i prawa", I. Jaworski, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Iwo Jaworski (aut. dzieła rec.) s. 75
"Zbiór przepisów meldunkowych" oprac. J. Kucharski, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Jan Kucharski (aut. dzieła rec.) s. 75
"Kradzież kieszonkowa i jej sprawca", Z. Bożyczko, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Zbigniew Bożyczko (aut. dzieła rec.) s. 75-76
"Głośne procesy 1944-1955", D. Rowan, tł. E. Romanowicz, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Eleonora Romanowicz (aut. dzieła rec.) David Rowan (aut. dzieła rec.) s. 75
"Przed polskim prokuratorem. Dokumenty i komentarze", J. Sawicki, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Jerzy Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 75-76
"Ustawa o zgromadzeniach. Komentarz", H. Chmielewski, L. Kaszczewski, J. Wiącek, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Henryk Chmielewski (aut. dzieła rec.) Lucjan Kaszczewski (aut. dzieła rec.) Janina Wiącek (aut. dzieła rec.) s. 75-76
"Zasady techniki prawodawczej. Urząd Rady Ministrów", 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 76-77
"Zbiór przepisów dotyczących inwestycji. Ustawodawstwo gospodarcze. Teksty", E. Jabłoński, J. Stępiński, F. Wentowski, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Eugeniusz Jabłoński (aut. dzieła rec.) Janusz Stępiński (aut. dzieła rec.) Franciszek Wentowski (aut. dzieła rec.) s. 76-77
"Z zagadnień nauki o normie prawnej", J. Śmiałowski, W. Lang, A. Delorme, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Andrzej Delorme (aut. dzieła rec.) Wiesław Lang (aut. dzieła rec.) Jerzy Śmiałowski (aut. dzieła rec.) s. 76
"Doktryny prawno-ustrojowe czasów saskich 1697-1740", H. Olszewski, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Henryk Olszewski (aut. dzieła rec.) s. 76
"Socjologia prawa", A. Podgórecki, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Adam Podgórecki (aut. dzieła rec.) s. 76-77
"Przerwanie ciąży w świetle prawa karnego", H. Wolińska, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Helena Wolińska (aut. dzieła rec.) s. 76
"Polskie prawo państwowe", A. Burda, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Andrzej Burda (aut. dzieła rec.) s. 76-77
"Wyjaśnienia oskarżonego w procesie karnym i ich wartość dowodowa", L. Hochberg, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Leo Hochberg (aut. dzieła rec.) s. 77-78
"Podatek gruntowy i opłaty elektryfikacyjne. Uzupełnienie", J. Prorok, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Julian Prorok (aut. dzieła rec.) s. 77
"Zarys encyklopedii prawa", J. Wiszniewski, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Jerzy Wiszniewski (aut. dzieła rec.) s. 77
"Z zagadnień polskiego procesu cywilnego", J. Jodłowski, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Jerzy Jodłowski (aut. dzieła rec.) s. 80-81
"Kodeks karny i prawo o wykroczeniach. Ważniejsze ustawy szczególne", Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 81
"Przepisy o gospodarowaniu, eksploatacji i ruchu pojazdów samochodowych. Ustawodawstwo gospodarcze. Teksty", R. Oleszyński, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Ryszard Oleszyński (aut. dzieła rec.) s. 81-82
"Dopuszczalność drogi sądowej w sprawach cywilnych", Z. Resich, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Zbigniew Resich (aut. dzieła rec.) s. 82-83
"Problematyka prawna obrotu gruntami chłopskimi", J. S. Piątkowski, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Józef Stanisław Piątkowski (aut. dzieła rec.) s. 82-83
"Skorowidz przepisów prawnych 1918-1992", Warszawa 1992 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 83-86
"Odpowiedzialność odszkodowawcza. Funkcje, rodzaje, granice", W. Warkałło, Warszawa 1862 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski W. Warkałło (aut. dzieła rec.) s. 83-84
"Organizacja sądownictwa i prokuratury w Wojsku Polskim", J. Polan-Haraschin, Kraków 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Julian Polan-Haraschin (aut. dzieła rec.) s. 83-84
"Kodeks postępowania karnego. Przepisy wprowadzające oraz ważniejsze przepisy szczególne", Warszawa 1962: [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 84
"Projekt kodeksu cywilnego oraz przepisów wprowadzających kodeks cywilny", Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 84-85
"Bibliografia prawa i postępowania cywilnego. Prawo i postępowanie cywilne obrotu nie uspołecznionego. Prawo rodzinne. Varia, 1945-1960. Literatura-orzecznictwo", Z. Trybulski, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Zbigniew Trybulski (aut. dzieła rec.) s. 84-85
"Geneza federalizmu radzieckiego", W. Suchecki, [Warszawa 1961] : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Wiktor Suchecki (aut. dzieła rec.) s. 84
"Kodeks budowlany. Przepisy i objaśnienia", L. Bar, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Ludwik Bar (aut. dzieła rec.) s. 85-86
"Prawo cywilne. Część ogólna", S. Szer, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Seweryn Szer (aut. dzieła rec.) s. 85