Znaleziono 4 artykuły

Tadeusz Wiśniewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z badań ratowniczych na wielokulturowym stan. 17 w Tominach, pow. opatowski Tadeusz Wiśniewski Anna Zakościelna s. 25-36
Wstępne wyniki badań wykopaliskowych na wielokulturowym stanowisku 4 w Husynnem-Kolonii, powiat hrubieszowki, w roku 2005 Marcin Piotrowski Tadeusz Wiśniewski s. 153-171
Kolekcja zabytków ze stanowiska kultury późnomagdaleńskiej w Wilczycach, pow. sandomierski Tadeusz Wiśniewski s. 191-198
Nowe materiały krzemienne z Suśca i okolic w powiecie tomaszowskim Tadeusz Wiśniewski s. 255-260