Znaleziono 3 artykuły

Wojciech Wiśniewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Bibliografia prasy drugiego obiegu wydawanej w Krakowie i regionie Małopolska w okresie od 13 grudnia 1981 do 31 grudnia 1990", Wojciech Wiśniewski, Adam Roliński, [w:] "Solidarność Małopolska w podziemiu : Solidarność regionu Małopolska w latach 1981-1989", Kraków 1991, s. 211-303 : [recenzja] Jerzy Myśliński Adam Roliński (aut. dzieła rec.) Wojciech Wiśniewski (aut. dzieła rec.) s. 142-143
O "Rzymianinie" z AK słów kilka : (W związku z książką Wojciecha Wiśniewskiego, Rzymianin z AK. Rzecz o dr. Józefie Rybickim ps. „Andrzej”, „Maciej”, Oficyna Wydawnicza Volumen i Wydawnictwo Marabut, Warszawa 2001) Hanna Rybicka Wojciech Wiśniewski (aut. dzieła rec.) s. 439-445
"Tego nie dowiecie się w szkole. (Z wizyta u pisarzy). T.3", Wojciech Wiśniewski, Warszawa 1983 : [recenzja] Anna Bujnowska Wojciech Wiśniewski (aut. dzieła rec.) s. 476