Znaleziono 8 artykułów

Edyta Widawska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szkoła gimnazjalna a wielokulturowość Jolanta Górnik Edyta Widawska s. 91-106
Ku czemu wychowywać ma szkoła? Refleksja w oparciu o model analizy transakcyjnej Edyta Widawska s. 93-109
Etyka pedagogiczna podstawą edukacji włączającej : studium przypadku Edyta Widawska s. 133-152
„Jak rozwijać swoje zdolności: inteligencje wielorakie, myślenie twórcze i osobowość twórczą? Poradnik dla gimnazjalistów”, red. Dorota Gębuś, Beata Pawlica, Edyta Widawska, Zbigniew Wieczorek, Ewa Wysocka, Katowice – Częstochowa 2015 ; „Jak rozwijać swoje zdolności: inteligencje wielorakie, myślenie twórcze i osobowość twórczą? Poradnik dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”, Katowice – Częstochowa 2015 ; „Jak wspierać rozwój zdolności specjalnych i potencjał twórczy uczniów? Poradnik dla doradców zawodowych”, Katowice – Częstochowa 2015 ; „Jak wspierać rozwój zdolności specjalnych i potencjał twórczy uczniów? Poradnik dla nauczycieli”, Katowice – Częstochowa 2015 ; „Jak wspierać rozwój zdolności specjalnych i potencjał twórczy swojego dziecka? Poradnik dla rodziców”, Katowice – Częstochowa : [recenzja] Małgorzata Franc Dorota Gębuś (aut. dzieła rec.) Beata Pawlica (aut. dzieła rec.) Edyta Widawska (aut. dzieła rec.) Zbigniew Wieczorek (aut. dzieła rec.) Ewa Wysocka (aut. dzieła rec.) s. 166
    Zacytuj
  • Udostępnij
Udział w działaniach animacyjnych jako element budowania poczucia sprawstwa wśród młodzieży Edyta Widawska s. 187-204
Animacja społeczna jako narzędzie zmiany : próba analizy na przykładzie zrealizowanych projektów animacyjnych Edyta Widawska s. 201-211
Kształcenie osób z niepełnosprawnością w świetle zasady równego traktowania a przestrzeń Internetu Edyta Widawska s. 217-229
Metoda projektów a kreatywność - kształcenie aktywnych członków społeczeństwa obywatelskiego Dorota Gębuś Edyta Widawska s. 263-273