Znaleziono 6 artykułów

Jędrzej Wieczorkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie instytucji państwa w funkcjonowaniu Internetu Przemysław Polak Jędrzej Wieczorkowski s. 235-242
Innowacyjność wdrożeń systemów informatycznych wspomagających zarządzanie Ilona Pawełoszek Jędrzej Wieczorkowski s. 287-295
Ocena potencjału innowacyjnego organizacji pod kątem wdrożenia rozwiązań IT : założenia modelu Magdalena Jurczyk-Bunkowska Jędrzej Wieczorkowski s. 391-399
Big Data : aspekt technologiczny i ekonomiczny vs. aspekt społeczny Jędrzej Wieczorkowski s. 399-408
Problem przeciążenia informacyjnego a integracja systemów informatycznych Mateusz Dałek Jędrzej Wieczorkowski s. 439-448
Narzędzia modelowania procesów biznesowych w aspekcie wytwarzania i wdrażania systemów informatycznych Jędrzej Wieczorkowski s. 522-531