Znaleziono 36 artykułów

Anna Wierzbicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Język antytotalitarny w Polsce: o pewnych mechanizmach samoobrony językowej Anna Wierzbicka Maria Indyk (tłum.) s. 5-30
Wschodnioeuropejska kultura żydowska w świetle żydowskiej "etnografii mowy" Anna Wierzbicka s. 5-25
Język i naród : polski los i rosyjska sud'ba Anna Wierzbicka s. 5-20
Uniwersalia ugruntowane empirycznie Anna Wierzbicka s. 13-30
Konferencja poetyki (21-28.IX.1961). Anna Wierzbicka s. 15-18
Terms of Address as Keys to Culture and Society: German Herr vs. Polish Pan Anna Wierzbicka s. 29-44
Polskie słowa-wartości w perspektywie porównawczej. Część I. Dobroć Anna Wierzbicka s. 45-66
Odpowiedzi autorki Anna Wierzbicka s. 56-59
Moje podwójne życie : dwa języki, dwie kultury, dwa światy Anna Wierzbicka s. 73-93
Miejsce problematyki ekspresji w teorii semantycznej Anna Wierzbicka s. 97-119
W poszukiwaniu tradycji : idee semantyczne Leibniza Anna Wierzbicka s. 109-126
Sprawozdania z podróży naukowych za granicę Zbigniew Goliński Michał Głowiński Edmund Jankowski Janusz Odrowąż-Pieniążek Janusz Sławiński Anna Wierzbicka Stanisław Świrko s. 113-122
"Porównanie- gradacja- metafora", Anna Wierzbicka, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Ewa Szary Anna Wierzbicka (aut. dzieła rec.) s. 115
"Medytacje semantyczne", Anna Wierzbicka, "Miesięcznik Literacki", R. 5 (1970), nr 9 ; "Choć każdy w sobie cień pięknego nosi", Anna Wierzbicka, "Miesięcznik Literacki", R. 5 (1970), nr 10; "Kiedy krytycy uderzają w najwyższy ton", Anna Wierzbicka, "Miesięcznik Literacki", R. 5 (1970), nr 12 : [recenzja] Ewa Szary Anna Wierzbicka (aut. dzieła rec.) s. 118
"Metatekst-w tekście", Anna Wierzbicka, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Anna Wierzbicka Anna Wierzbicka (aut. dzieła rec.) s. 120
"Medytacje semantyczne. Jak ludzie opisuja uczucia", Anna Wierzbicka, "Miesięcznik Literacki", R. 5 (1970), nr 5 : [recenzja] Ewa Szary Anna Wierzbicka (aut. dzieła rec.) s. 123
Okres retoryczny a ogólne tendencje składni szesnastowiecznej Anna Wierzbicka s. 125-138
Porównanie - gradacja - metafora Anna Wierzbicka s. 127-147
"W poszukiwaniu semantycznego modelu czasu i przestrzeni", Anna Wierzbicka [w:] "Semantyka i słownik", pod red. A. Wierzbickiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Anna Wierzbicka (aut. dzieła rec.) s. 138
Żydowskie skrypty kulturowe a interpretacja Ewangelii Anna Wierzbicka s. 157-176
"Przekładalność a elementarne jednostki semantyczne", Anna Wierzbicka, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1978) : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Anna Wierzbicka (aut. dzieła rec.) s. 166
Hipotaksa i konstrukcje nominalne w rozwoju polszczyzny Anna Wierzbicka s. 195-216
Semantyka zdań o zwierzętach Anna Wierzbicka s. 199-218
Ochrona danych osobowych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej w Polsce Anna Wierzbicka s. 201-217
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wpływ "Sacrosanctum Concilium" na nauczanie teologii : od KL 16 do DFK 16 jako droga do pewnej syntezy Stefano Rosso Anna Wierzbicka (tłum.) s. 203-222
"Medytacje semantyczne", Anna Wierzbicka, "Nurt" nr 4 (1970) : [recenzja] Ewa Szary Anna Wierzbicka (aut. dzieła rec.) s. 221
Zarządzanie kosztami na przykładzie SPZOZ z regionu łódzkiego Anna Wierzbicka s. 245-257
    Zacytuj
  • Udostępnij
Karta etyki globalnej w słowach uniwersalnych Anna Wierzbicka s. 257-279
"Синтаксический строй стихотворных произведений Пушкина", Н. С. Поспелов, Москва 1960, Издательство Академии Наук СССР, s. 247, 3 nlb. : [recenzja] Anna Wierzbicka Н. С. Поспелов (aut. dzieła rec.) s. 319-323
Konferencja Metryki Słowiańskiej i Ogólnej (Warszawa, 24-29 sierpnia 1964) Lucylla Pszczołowska Anna Wierzbicka s. 320-326
"Analiza lingwistyczna aktów mowy jako potencjalny klucz do kultury", Anna Wierzbicka [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Anna Wierzbicka (aut. dzieła rec.) s. 322
Sprawozdanie z Konferencji Poetyki 21-28 IX 1961 Lucylla Pszczołowska Anna Wierzbicka s. 325-330
O gramatyce "Bajek i przypowieści" Krasickiego Anna Wierzbicka s. 415-426
Rosyjska szkoła poetyki lingwistycznej a językoznawstwo strukturalne Anna Wierzbicka s. 447-465
Wpływ kryzysu na sytuację finansową mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w regionie łódzkim Anna Wierzbicka s. 481-496
    Zacytuj
  • Udostępnij
Lingwistyczne narzędzia w stylistycznej analizie szyku wyrazów Anna Wierzbicka s. 511-533