Znaleziono 5 artykułów

Jan Wierzbicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Z dziejów chorwacko-polskich stosunków literackich w wieku XIX ", Jan Wierzbicki, Wrocław 1970 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Jan Wierzbicki (aut. dzieła rec.) s. 163
"Miroslava Krležy spór z chorwacką moderną", Jan Wierzbicki [w:] "Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4", Warszawa 1972 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Jan Wierzbicki (aut. dzieła rec.) s. 208
Stylistyka chwytów wersyfikacyjnych Jovana Jovanovicia Zmaja Svetozar Petrović Jan Wierzbicki (tłum.) s. 217-230
Ideologia znaku literackiego - znak teoretycznej ideologii : o aktualnej sytuacji teorii literatury w Jugosławii Vladimir Biti Jan Wierzbicki (tłum.) s. 225-252
"Wybrane studia slawistyczne. Kultura, literatura, folklor", Karel Krejčí , przekładu dokonał zespół pracowników Instytutu Filologii Słowiańskiej UW: Ewa Maria Hunca, Halina Kuligowska, Cezar Piernikarski, Ewa Siatkowska, Andrzej Sieczkowski, Jan Wierzbicki, pod redakcją Józefa Magnuszewskiego, Warszawa 1972, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 736 + 1 wkł. ilustr. oraz errata na wklejce : [recenzja] Marek Gumkowski Ewa Maria Hunca (aut. dzieła rec.) Karel Krejčí (aut. dzieła rec.) Halina Kuligowska (aut. dzieła rec.) Józef Magnuszewski (aut. dzieła rec.) Cezar Piernikarski (aut. dzieła rec.) Ewa Siatkowska (aut. dzieła rec.) Andrzej Sieczkowski (aut. dzieła rec.) Jan Wierzbicki (aut. dzieła rec.) s. 348-353