Znaleziono 3 artykuły

Leszek A. Wierzbicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wici na pospolite ruszenie w Koronie w latach 1669-1673 Leszek A. Wierzbicki s. 43-48
Międzynarodowa konferencja naukowa: "Przestrzenie szlacheckiego samorządu. Miejsca obrad sejmików i zjazdów szlacheckich w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku", Urzędów-Lublin, 29-30 października 2009 roku Leszek A. Wierzbicki s. 203-204
Rejestr pospolitego ruszenia województwa bełskiego z 1669 roku Leszek A. Wierzbicki s. 229-234