Znaleziono 12 artykułów

Teodor Wierzbowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Archeołogiczeskij kabinet Imperatorskago Warszawskago Uniwersiteta", istoricz. oczerk sost. Teodor Wierzbowski, Warszawa 1904 : [recenzja] Hieronim Łopaciński Teodor Wierzbowski (aut. dzieła rec.) s. 79-80
Ze studyów nad Kochanowskim Teodor Wierzbowski s. 87-96
"Z badań nad Mickiewiczem i utworami jego", Teodor Wierzbowski, Warszawa 1916 : [recenzja] Stanisław Kotowicz Teodor Wierzbowski (aut. dzieła rec.) s. 130-134
"Biblioteka zapomnianych poetów i prozaików polskich XVI-XVIII", z. XI-XV, wyd. Teodor Wierzbowski, Warszawa 1900-1901 ; "Smutnoje wriemia w sowriemiennoj jemu polskoj litieraturie. I. 1605-1607", wyd. T. Wierzbowski, Warszawa 1900 ; "Biblioteka pisarzów polskich", nr 37-40, Kraków 1900-1901 ; "Słownik łacińsko-polski Bartłomieja z Bydgoszczy podług rękopisu z r. 1532", oprac. i wyd. Bolesław Erzepki, Poznań 1900 ; "Średniowieczna historya naturalna", "Słownik polskich imion rodzajów oraz wyższych skupień roślin poprzedzony historyczna rozprawą o źródłach ", T. I-II, Józef Rostafiński, Kraków 1900 : [recenzja] Aleksander Brückner Bolesław Erzepki (aut. dzieła rec.) Józef Rostafiński (aut. dzieła rec.) Teodor Wierzbowski (aut. dzieła rec.) s. 158-166
"Wiersze polityczne i przepowiednie, satyry i paszkwile z XVI. wieku", Teodor Wierzbowski, Warszawa 1907 : [recenzja] Aleksander Brückner Teodor Wierzbowski (aut. dzieła rec.) s. 231-236
"Komedya Rybałtowska z r. 1615 i Sołtys z Klechą z r. 1616", wyd. Teodor Wierzbowski, Warszawa 1902 : [recenzja] Aleksander Brückner Teodor Wierzbowski (aut. dzieła rec.) s. 290-292
"Pieśni, Tańce, Padwany XVII. wieku", wyd. Teodor Wierzbowski, Warszawa 1903 : [recenzja] Aleksander Brückner Teodor Wierzbowski (aut. dzieła rec.) s. 314-317
"Psałterz Dawidów", (MikołajRej z Nagłowic), wyd. Stanisław Ptaszycki, Petersburg 1901 ; "Stanislawa Orzechowskiego Opowiadania Upadku przyszłego polskiego z r.1560", wyd. Teodor Wierzbowski, Warszawa 1901 ; "Scriptores rerum polonicarum tomus XVIII: Dyaryusze sejmowe z roku 1585", wyd. Aleksander Czuczyński, Kraków 1901 ; "Mowy pogrzebowe i przygodne", Fabian Birkowski, Warszawa 1901 : [recenzja] Aleksander Brückner Fabian Birkowski (aut. dzieła rec.) Aleksander Czuczyński (aut. dzieła rec.) Stanisław Ptaszycki (aut. dzieła rec.) Teodor Wierzbowski (aut. dzieła rec.) s. 338-343
"Komisya edukacyi Narodowej 1773-1794", T. I, Teodor Wierzbowski, Warszawa 1911 : [recenzja] Tadeusz Czapczyński Teodor Wierzbowski (aut. dzieła rec.) s. 340-343
Komisya Edukacyi Narodowej Teodor Wierzbowski s. 396-402
"Materyały do dziejów piśmiennictwa polskiego i biografii pisarzów polskich", T. II, zebrał Teodor Wierzbowski, Warszawa 1904 : [recenzja] Aleksander Brückner Teodor Wierzbowski (aut. dzieła rec.) s. 472-477
"Dyalog albo rozmowa flisa z kursorem z r. 1611", Teodor Wierzbowski, Warszawa 1904 : [recenzja] Aleksander Brückner Teodor Wierzbowski (aut. dzieła rec.) s. 478-479