Znaleziono 11 artykułów

Szczepan Wierzchosławski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Toruń w początkach 1871 roku : obraz miasta w świetle ówczesnej "Gazety Toruńskiej" Szczepan Wierzchosławski s. 29-41
"Andrzej Samulowski 1840-1928. O narodowe oblicze Warmii", Janusz Jasiński, Olsztyn 1976 : [recenzja] Szczepan Wierzchosławski Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 121-124
"Ignacy Łyskowski 1882-1886. Polityk i publicysta, pierwszy prezes Towarzystwa Naukowego w Toruniu", Szczepan Wierzchosławski, Toruń 2000 : [recenzja] Adam Matuszewski Szczepan Wierzchosławski (aut. dzieła rec.) s. 142-143
"Pruska polityka oświatowa na ziemiach polskich w okresie Kulturkampfu", Łucja Borodziej, Warszawa 1972 : [recenzja] Szczepan Wierzchosławski Łucja Borodziej (aut. dzieła rec.) s. 178-181
W kręgu dwóch kultur Szczepan Wierzchosławski Witold Molik (aut. dzieła rec.) s. 249-257
"Historia Torunia. T. 3, cz. 1, W czasach zaboru pruskiego (1793-1920)", pod red. M. Biskupa, Toruń 2003 : [recenzja] Szczepan Wierzchosławski Marian Biskup (aut. dzieła rec.) s. 251-256
"Kirche und Nation. Westpreussen, Galizien und die Bukowina zwischen Völkerfrühling und den Ersten Weltkrieg", Ralph Schattkowsky, Sergij Osatschuk, Bernadetta Wójtowicz-Huber, Hamburg 2009 : [recenzja] Szczepan Wierzchosławski Sergij Osatschuk (aut. dzieła rec.) Ralph Schattkowsky (aut. dzieła rec.) Bernadetta Wótowicz-Huber (aut. dzieła rec.) s. 297-303
"Ignacy Łyskowski 1820-1886 : polityk i publicysta, pierwszy prezes Towarzystwa Naukowego w Toruniu", Szczepan Wierzchosławski, Toruń 2000 : [recenzja] Andrzej Romanow Szczepan Wierzchosławski (aut. dzieła rec.) s. 361-365
Historiografia Pomorza Gdańskiego i Prus Wschodnich w latach 1920-1939 (1944) : sprawozdanie z sesji Szczepan Wierzchosławski s. 387-389
"Kulturkampf w zaborze pruskim", Lech Trzeciakowski, Poznań 1970 : [recenzja] Szczepan Wierzchosławski Lech Trzeciakowski (aut. dzieła rec.) s. 541-544
"Polski ruch narodowy w Prusach Zachodnich w latach 1860-1914", Szczepan Wierzchosławski, Wrocław [etc.] 1980 : [recenzja] Andrzej Szwarc Szczepan Wierzchosławski (aut. dzieła rec.) s. 598-599