Znaleziono 10 artykułów

Stanisław Wieteska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Etyka agenta ubezpieczeniowego Stanisław Wieteska s. 47-55
Etyka brokera ubezpieczeniowego Stanisław Wieteska s. 97-104
Nieuczciwe praktyki na rynku ubezpieczeniowym – klauzule abuzywne Stanisław Wieteska s. 131-138
Zaufanie jako element etyki zakładów ubezpieczeń na życie Stanisław Wieteska s. 135-140
Zjawisko podpaleń w Polsce jako element ryzyka w działalności gospodarczej Stanisław Wieteska s. 215-225
Świadomość czy samoświadomość ubezpieczonych Stanisław Wieteska s. 231-238
Nieetyczne zachowania ubezpieczonych na polskim rynku ubezpieczeń Stanisław Wieteska s. 241-249
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawców majątkowych w Polsce Stanisław Wieteska s. 265-274
Funkcjonowanie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów i architektów budownictwa w Polsce w latach 2003-2009 Stanisław Wieteska s. 623-634
Straty nadzwyczajne przedsiębiorstw w Polsce w latach 2000-2006 nie objęte ochroną ubezpieczeń majątkowo-osobowych Stanisław Wieteska s. 937-945
    Zacytuj
  • Udostępnij