Znaleziono 2 artykuły

Jan Wikarjak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Uniwersytet Ziem Zachodnich i tajne kursy uniwersyteckie 1939-1945. Pokłosie wspomnień", Jan Wikarjak, Poznań 1972 : [recenzja] Zygmunt Brocki Jan Wikarjak (aut. dzieła rec.) s. 178-179
"Pomorze Zachodnie w żywotach Ottona", przetł., wstęp i komentarz oprac. Jan Wikarjak, przedm. opatrzył Gerard Labuda, Warszawa 1979 : [recenzja] Marian Dygo Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) Jan Wikarjak (aut. dzieła rec.) s. 410