Znaleziono 3 artykuły

Marek Wilczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The Rise of the House of Usher : "The Landscape Chamber" by Sarah Orne Jewett as a Textual Palimpsest Marek Wilczyński s. 78-85
"Germanie w służbie zachodniorzymskiej w V w. n.e.", Marek Wilczyński, Kraków 2001 : [recenzja] Waldemar Ceran Marek Wilczyński (aut. dzieła rec.) s. 241-245
„Germanie w służbie zachodniorzymskiej w V w. n.e. Studium historyczno–prosopograficzne”, Marek Wilczyński, Kraków 2001 : [recenzja] Mirosław J. Leszka Marek Wilczyński (aut. dzieła rec.) s. 483-487