Znaleziono 9 artykułów

Janusz Wilk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Przeprowadzanie przez ogień” - ofiara z dzieci w czasach Starego Testamentu Janusz Wilk s. 5-15
"Le Lettere Pastorali raccontano : La loro storia, la loro composizione, il loro messaggio", Cesare Marcheselli-Casale, Rzym 2010 : [recenzja] Janusz Wilk Cesare Marcheselli-Casale (aut. dzieła rec.) s. 205-207
"Eine Frau namens Lydia : Zu Geschichte und Komposition in Apostelgeschichte 16,11-15.40", Jean-Pierre Sterck-Degueldre, Tübingen 2004 : [recenzja] Janusz Wilk Jean-Pierre Sterck-Degueldre (aut. dzieła rec.) s. 222-223
"Religione e religioni in Siria-Palestina. Dall'Antico Bronzo all'epoca romana", Paolo Xella, Roma 2007 : [recenzja] Janusz Wilk Paolo Xella (aut. dzieła rec.) s. 234-235
„Charakterystyka i zadania przełożonego wspólnoty chrześcijańskiej według Listów Pasterskich. Studium biblijno-pragmatyczne”, Janusz Wilk, Katowice, 2015 : [recenzja] Sławomir Stasiak Janusz Wilk (aut. dzieła rec.) s. 336-338
La giustizia di Dio in Paolo e a Qumran Janusz Wilk s. 384-393
"<<Teologia kontaktu>> na podstawie Listu św. Pawła do Filipian i Dziejów Apostolskich 16", Janusz Wilk, Katowice 2006 : [recenzja] Józef Kozyra Janusz Wilk (aut. dzieła rec.) s. 454-456
"Gesù Nazareno, il Re dei Giudei", Antonio García-Moreno, Vaticano 2006 : [recenzja] Antonio Garcia-Moreno Janusz Wilk s. 469-471
"Sofferenza dell’uomo e silenzio di Dio nell’Antico Testamento e nella letteratura del Vicino Oriente Antico", Horacio Simian-Yofre, Roma 2005 : [recenzja] Janusz Wilk Horacio Simian-Yofre (aut. dzieła rec.) s. 636-637