Znaleziono 12 artykułów

Teresa Wilk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Teresa Wilk s. 13-17
"Koncepcje pedagogiki społecznej", red. Tadeusz Frąckowiak, Poznań 1996 : [recenzja] Teresa Wilk Tadeusz Frąckowiak (aut. dzieła rec.) s. 78-81
Edukacja w zakresie sztuk wizualnych, czyli o przygotowaniu dzieci w młodszym wieku szkolnym do odbioru i kreowania otaczającej je ikonosfery Beata Mazepa-Domagała Teresa Wilk s. 89-104
Zmiany strukturalno-organizacyjne w pionie akademickiej pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego Teresa Wilk s. 93-97
Dobro – wartość realna czy pożądana? : refleksje z perspektywy potrzeby rewitalizacji dobra poprzez sztukę Beata Mazepa-Domagała Teresa Wilk s. 131-147
Obrazy odczuwalne – czyli kultura i sztuka wobec niepokojów społecznych Teresa Wilk s. 149-173
"Antropologia kulturowa. Kultura obyczajowa początku XXI wieku", Janusz Gajda, Kraków, 2008 : [recenzja] Teresa Wilk Janusz Gajda (aut. dzieła rec.) s. 187-195
Dobre wychowanie jako kategoria modelująca codzienne życie : kontekst indywidualny i społeczny Teresa Wilk s. 193-215
"Bukowno - między Małopolską a Górnym Śląskiem. Przestrzeń egzystencji i aktywizacji społeczności lokalnej (studium socjopedagogiczne)", Teresa Wilk, Kraków, 2006 : [recenzja] Piotr Mosiek Teresa Wilk (aut. dzieła rec.) s. 247-254
"Logic of Some — Selected — Concepts in Contemporary Education (between education and perception of committed art Andrzej Radziewicz-Winnicki Agata Rzymełka-Frąckiewicz (aut. dzieła rec.) Teresa Wilk (aut. dzieła rec.) s. 255-260
Edukacja teatralna - czyli o profilaktycznym wymiarze sztuki wobec współczesnych niepokojów Teresa Wilk s. 257-268
"Obecność sztuki teatralnej w codzienności życia społecznego. Nowe obszary zainteresowań pedagogiki społecznej", Teresa Wilk, Katowice 2015 : [recenzja] Halina Guzy-Steinke Teresa Wilk (aut. dzieła rec.) s. 317-323