Znaleziono 18 artykułów

Małgorzata Willaume

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nicolae Titulescu (1882-1941) - polityk i dyplomata Małgorzata Willaume s. 43-48
Mołdawia i Woloszczyzna po kongresie wiedeńskim (1815-1831) Małgorzata Willaume s. 49-53
Besarabia - jej położenie u końca I wojny światowej w świetle badań oraz ówczesnej publicystyki Małgorzata Willaume s. 63-71
Stypendyści-Francuzi w Polsce w latach 1918-1939 Małgorzata Willaume Agnieszka Dąbrowska (tłum.) s. 83-90
Polskie misje polityczne w Mołdawii w latach 1846 Małgorzata Willaume s. 123-135
„L’Année r évolutionnaire 1821 dans les Pays Romains”, Dan Berindei, Bucarest 1973 : [recenzja] Małgorzata Willaume Dan Berindei (aut. dzieła rec.) s. 172-174
"Polska - Belgia - Europa. Wiek XIX", W. Zajewski, Olsztyn 2007 : [recenzja] Małgorzata Willaume Władysław Zajewski (aut. dzieła rec.) s. 176-178
Polsko-francusko-węgierskie kolokwium na temat szlachty XVI - XVIII wieku (Lublin, 3 - 7 czerwca 1975 roku) Małgorzata Willaume s. 202-204
"Relatiile politice romano-polone intre 1699 si 1848", Venniamin Ciobanu, Bucuresti 1980 : [recenzja] Małgorzata Willaume Venniamim Ciobanu (aut. dzieła rec.) s. 204-206
Kazimiera Iłłakowiczówna w Siedmiogrodzie (1939-1947) Małgorzata Willaume s. 213-234
Unormowanie prawne kontroli druku w Księstwie Warszawskim Małgorzata Willaume s. 227-240
Rumunia rozpoznana : historia Rumunii Małgorzata Willaume s. 241-243
Udział Polski w pracach Międzynarodowego Instytutu Współpracy Umysłowej w latach 1922-1939 Małgorzata Willaume s. 259-272
In memoriam : Ciobanu Veniamin (1938-2015) Małgorzata Willaume s. 295-296
"Polityk Hotelu Lambert. Generał Ludwik Bystrzonowski (1797-1878)", Hubert Chudzio, Kraków 2008 : [recenzja] Małgorzata Willaume Hubert Chudzio (aut. dzieła rec.) s. 296-299
Polskie relacje o wydarzeniach politycznych lat 1847-1848 w księstwach Mołdawii i Wołoszczyzny Małgorzata Willaume s. 319-333
Udział Polski w pracach Union Académique Internationale (1919-1939) Małgorzata Willaume s. 369-386
"Drogi do niepodległości. Polskie i rumuńskie koncepcje polityczne i ich realizacja w latach 1837-1849", Małgorzata Willaume, Warszawa-Łódź 1984 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Małgorzata Willaume (aut. dzieła rec.) s. 637-638