Znaleziono 5 artykułów

Iwona Windekilde

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza determinant dyfuzji innowacji ICT w inteligentnych miastach Iwona Windekilde s. 141-151
Nowe modele biznesowe w erze konwergentnej komunikacji Iwona Windekilde s. 279-289
ICT as a key enabler of micro-generation renewable energy growth : the case of Denmark Iwona Windekilde s. 593-602
Wpływ modeli biznesowych na stopień adaptacji usług rozsiewczej telewizji mobilnej Iwona Windekilde s. 681-694
Trendy technologii konwergentnych Iwona Windekilde s. 717-724